taksering og verdivurdering

Dag Sandberg, en av våre dyktige gullsmeder, er også en autorisert taksør fra Norges Gullsmedforbund. Han har god kjennskap til markedet, og med grundig kompetanse av gullsmedfaget vil vår taksør kunne gi deg den takseringen du trenger. Under ser du en oversikt over de ulike takseringstypene:

  • Registrer av smykker og andre verdigjenstander: En oversikt som vil dekke behov ovenfor forsikringsselskapet ved et evt. tap

  • Takst etter innbrudd/tap: Ha gjerne med en god oversikt (som f.eks. bilder) over de ulike gjenstandene

  • Forsikringstakst: Som gjenspeiler prisen av ditt smykke og/eller gjenstand på takseringstidspunktet.

  • Arvetakst/skiftstakst: En nøytral vurdering av gjenstandene. Taksør kan også gi råd om deling.

  • Overprøving av takst: Dersom du har et takstbrev du tviler om er korrekt

  • Varer kjøpt i utlandet: Her vil det være forhold som taksør må ta i betrakning ved vurdering av smykker og gjenstander

NB! Omsetningsverdi, antikvarisk verdi samt affeksjonsverdi kommer ikke til uttrykk gjennom vår taksering. 

*Priser for taksering vurderes uti fra omfang av innlevert materiale. Dersom man ønsker takseringsbrev (til forsikring) starter prisen på 375,- for selve brevet + arbeidstid gått med på å undersøke hver enkel gjenstand. Dersom du ønsker konkret pris for dine smykker, ta en tur innom en av våre butikker!